herroepingsrecht

1. Over het annuleringsbeleid

1.1 Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (HeroSmile GmbH, Herzog-Bernd-Str.2-4 in 29614 Soltau, support@herosmilegermany.de) een duidelijke verklaring sturen (bijv. een brief per post of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken en dat u de goederen binnen de hieronder gedefinieerde termijn heeft geretourneerd.

1.2 Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, zijn wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten, direct en uiterlijk binnen veertien dagen aan u verschuldigd vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; minus een administratiekost van € 5,00. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet .
U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of terugsturen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.
U draagt ​​de rechtstreekse kosten van de verzekerde terugzending van de goederen.
U zijn alleen verplicht voor enig waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

1.3 Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending als de verzegeling na levering is verwijderd.

Algemene opmerkingen

1. Voorkom schade en vervuiling van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in hun originele verpakking en ongeopend met al hun inhoud.

2. Stuur, indien mogelijk, de goederen niet naar ons terug via vrachtinzameling.

3. Houd er rekening mee dat naleving van de bovengenoemde voorwaarden een voorwaarde is voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

Download retourbon

Download het opzegformulier

Retouradres:

herosmile GMBH
Herzog-Bernd-Str. 2-4
29614 Soltau